Leestijd: 4 minuten

Al weken vindt er een toenemende heksenjacht plaats op de ongevaccineerde medemens. Een ontwikkeling die mij erge zorgen baart. Verschillende media buitelen over elkaar heen om de ‘vaccinweigeraars’ de schuld te geven van aanhoudende coronamaatregelen. Het startsein voor deze heksenjacht werd gegeven door de overheid.

In een persbericht gaf het RIVM aan dat vier op de vijf coronapatiënten ongevaccineerd zouden zijn. Hugo de Jonge blijft erbij: wij laten jullie de juiste film zien, vertrouw ons nou maar. Het probleem is echter, de film matcht niet met de aangetroffen foto’s.

Vier op de vijf patiënten ongevaccineerd?

Op 14 oktober kwam het RIVM met een publiek bericht waarin ze aangaven dat vier op de vijf opgenomen IC-patiënten met coronagerelateerde klachten ongevaccineerd zou zijn. Drie op de vier patiënten op de verpleegafdelingen is volgens het RIVM ongevaccineerd. Het is een zeer kort bericht waarin een aantal grafieken wordt getoond, waarop staat dat zo’n 80-90 procent ongevaccineerd zou zijn.

Volkomen onduidelijk blijft hoe het onderzoek uitgevoerd is, wat de ruwe data waren en of er gebruik gemaakt is van modellen. Ook is het onduidelijk hoeveel patiënten, het merendeel op hoge leeftijd, onderliggend lijden hebben. We moesten het doen met het korte persbericht en het RIVM op zijn blauwe ogen geloven. Op een WOB-verzoek naar de onderliggende data heb ik tot op heden geen reactie mogen ontvangen.

Hugo de data-weigeraar

Er heerst veel onduidelijkheid over de totstandkoming van de onderzoeksresultaten van het RIVM, zo ook bij een aantal parlementariërs. Onder andere Pepijn van Houwelingen (FVD) en Caroline van der Plas (BBB) vroegen tevergeefs om de onderliggende data. Volgens Hugo de Jonge zou het “onbegonnen werk, een lastig karwei” zijn om alle data van corona-patiënten in het ziekenhuis te overhandigen. Dit is vreemd. Want om met zoveel zekerheid te zeggen dat vier op de vijf IC- patiënten ongevaccineerd is, zou het RIVM alle data gewoon moeten hebben.

Op het moment van dit schrijven liggen er 218 coronagerelateerde patiënten op de IC. Een belteam van het RIVM of VWS zou de vaccinatiestatus en onderliggende klachten toch binnen enkele dagen kunnen achterhalen? Hoe dan ook, Hugo weigert de data te geven. Een motie van Van Houwelingen over het vrijgeven ervan werd ontraden, het zou “het vertrouwen in het RIVM ondermijnen”. Mijn vermoeden: de ruwe data zeggen juist iets heel anders.

Wat weten we wel?

Hugo weigert de data vrij te geven omdat – denk ik – hij weet dat die een heel ander beeld laten zien. Wekelijks brengt het RIVM een rapport naar buiten over de huidige epidemiologische situatie. Sinds augustus wordt daar ook bijgehouden hoeveel positief geteste mensen gevaccineerd zijn. In oktober is het aantal deels of volledig gevaccineerden dat positief test al opgelopen naar 47 procent. Een foto die niet matcht met Hugo’s film. Al deze mensen houden hun groene vinkje en kunnen zich dus vrij begeven in de horeca, theaters en bij evenementen. Daarbij moet opgemerkt worden dat ongevaccineerde mensen zich altijd moeten laten testen, ook al voelen zij zich compleet gezond.

Opgenomen patiënten ouder dan 65 jaar

Ook als we naar de ziekenhuisopnames kijken zien wij een ander beeld dan Hugo de Jonge ons voorspiegelt. Zo is op het coronadashboard te zien dat nog altijd het overgrote deel van de coronagerelateerde ziekenhuisopnames bestaat uit mensen die ouder zijn dan 65 jaar. Als we naar de vaccinatiegraad kijken zien we dat 65-plussers voor negentig procent volledig gevaccineerd zijn. Liggen er dan vooral ongevaccineerde 65-plussers in het ziekenhuis? Dat lijkt me erg onwaarschijnlijk, deze mensen moet je namelijk met een vergrootglas zoeken. Weer een foto die een ander beeld laat zien dan de film.

Stemmen uit de zorg

Het probleem voor Hugo is dat de enige verifieerbare cijfers, direct vanuit het ziekenhuis, een heel ander beeld laten zien. Zo zegt de bestuursvoorzitter van het Maastricht UMC dat daar vooral ouderen in het ziekenhuis liggen waarvan acht op de tien gevaccineerd zijn. Ook in het CWZ Nijmegen waren begin oktober zeven op de tien opgenomen patiënten geprikt.

Een IC-verpleegkundige uit een groot ziekenhuis in het oosten van het land (gegevens bij mij bekend) liet zien dat daar drie op de vier patiënten wél gevaccineerd is. Een ambulancemedewerker die voor verschillende ziekenhuizen in het westen van het land werkt bevestigt dit algemene beeld:

Ik heb de afgelopen maanden meer gevaccineerden dan ongevaccineerden naar het ziekenhuis gebracht met verdenking Covid en/of positieve zelftest of test van de GGD. De meest zieke patiënt was een persoon van oudere leeftijd die in de voorgaande week het 2e vaccin had ontvangen. Die zal vermoedelijk als niet volledig gevaccineerd zijn geregistreerd.”

Zorgcapaciteitsprobleem

Hoewel de media groots uitpakten met nieuws over een “vol Isala-ziekenhuis” door corona, moest de bestuursvoorzitter dit enkele dagen na de ontstane commotie weer nuanceren. Er was wel sprake van een toenemend aantal coronapatiënten, maar ook op andere afdelingen was er extreme drukte. Ook het Radboud UMC spreekt de hysterie in de media tegen. Zij spreken vooral over een personeels- en beddentekort, waardoor een toename aan coronapatiënten moeilijk opgevangen kan worden. Het overgrote deel van de IC-opnames bestaat daar uit niet-corona patiënten.

In een noodkreet van vier SEH-artsen spreken ze over de focus op de verkeerde maatregelen. Waarom heeft Hugo de Jonge de afgelopen twintig maanden niets gedaan aan de ondercapaciteit in de zorg, maar kunnen er wel duizenden boa’s opgeleid worden om niet-wetenschappelijk onderbouwde maatregelen te handhaven?

Buitenland

In het buitenland wordt een compleet andere film getoond dan Hugo in Nederland laat zien. Zo is zeventig procent van de opgenomen patiënten in Vlaanderen gevaccineerd. Ook in Groot-Brittannië is vijfenzeventig procent van de corona patiënten gevaccineerd en is tachtig procent van de gemelde corona gerelateerde doden gevaccineerd.

Kom over de brug, Hugo

De getoonde film van Hugo de Jonge over de “pandemie van de ongevaccineerden” begint meer en meer op een fictie-drama te lijken. De foto’s en gevonden scènes komen niet overeen met Hugo’s film. De mainstream media namen het fictie-drama compleet kritiekloos over en nu spreken we al weken over “meer maatregelen voor ongevaccineerden” en een QR-code op de werkvloer. Hugo zou aan alle twijfels een einde kunnen maken door aan zijn ministerie de opdracht te geven het achterliggende onderzoek en de ruwe data te openbaren.

Show us the pictures Hugo, or it didn’t happen!

Share This