Leestijd: 3 minuten

Persconferentie 14 januari 2022 – Het is geen geheim dat ik al bijna 2 jaar vind dat de meest logische en fundamentele vragen niet gesteld worden door de media. De laatste paar persconferenties proef ik een iets kritischer houding bij sommige journalisten, SBS6 als positieve uitblinker. Omdat de vragen die ik stel later als een naslagwerk kunnen dienen bij onderzoek naar het niveau van de journalistiek in coronatijd, ben ik hiermee begonnen. Ook wil ik hiermee laten zien dat met het nooit stellen van deze logische vragen evident wordt dat het nooit de intentie is geweest deze vragen te stellen.

Inmiddels gaan we het derde jaar in van deze corona situatie. Een nieuw jaar, nieuwe kansen voor het journaille. Deze keer een zeer diverse set aan vragen over o.a. de geloofwaardigheid van het OMT, oversterfte, bijwerking van de vaccins, het WEF en de grondslag van het CTB.

 

1. Er is te zien dat er sinds de start van de lockdown een toename zichtbaar is in het aantal positieve testen van 118%. (afbeelding 1)
Al voor de start van de lockdown was de daling in de ziekenhuizen zichtbaar. Kunt u uitleggen hoe deze lockdown bijgedragen heeft aan het verminderen van de verspreiding van corona?

2. Het OMT baseerde haar advies op een doemscenario model van het RIVM, waarbij we als we niet in strenge lockdown zouden gaan een explosie in de ziekenhuiscijfers zouden zien. De gele lijn (zie afbeelding 2) laat de daadwerkelijke situatie zien. Hoe kunnen we het RIVM en daarbij het OMT überhaupt nog serieus nemen als ze er zo faliekant naast zitten elke keer?

3. Hoe kan het dat het percentage positieve testen op het totaal afgenomen testen van rond de 20% de laatste week geëxplodeerd is naar 40%? Dit terwijl de rioolwatermetingen een geleidelijke daling laten zien. Is er iets veranderd in de manier waarop de PCR testen uitgevoerd worden?

8. Er is op dit moment al maanden sprake van oversterfte in Nederland. Als je het nader bekijkt valt op dat de oversterfte onder de 65-minners begint rond het punt dat er gestart werd met de massale vaccinatiecampagne. Gaat er onderzoek gedaan worden naar dit mogelijk verband? 

9. Volgens het Lareb worden er momenteel 1000 tot 2500 bijwerkingen per dag gemeld door de (booster)prikken. Hoe duidt u dit? Is dit een normale gang van zaken? 

10. Als we alleen al kijken naar het percentage gevaccineerden dat toch een positieve PCR test krijgt loopt dit sterk op, op dit moment komt ruim 75% van de positieve testen van (deels) gevaccineerde personen. Hoe kan het CTB of 2G en 3G dan nog goed te onderbouwen zijn als het gaat om het tegengaan van de verspreiding van het virus?

8. Er is op dit moment al maanden sprake van oversterfte in Nederland. Als je het nader bekijkt valt op dat de oversterfte onder de 65-minners begint rond het punt dat er gestart werd met de massale vaccinatiecampagne. Gaat er onderzoek gedaan worden naar dit mogelijk verband? 

9. Volgens het Lareb worden er momenteel 1000 tot 2500 bijwerkingen per dag gemeld door de (booster)prikken. Hoe duidt u dit? Is dit een normale gang van zaken? 

10. Als we alleen al kijken naar het percentage gevaccineerden dat toch een positieve PCR test krijgt loopt dit sterk op, op dit moment komt ruim 75% van de positieve testen van (deels) gevaccineerde personen. Hoe kan het CTB of 2G en 3G dan nog goed te onderbouwen zijn als het gaat om het tegengaan van de verspreiding van het virus?

11. VN-official Nils Melzer sprak zich na de demonstratie van 2 januari in Amsterdam uit tegen disproportioneel politiegeweld. Er zijn aanwijzingen dat demonstranten die dag in een fuik gelokt zijn en er daarna ongeoorloofd geweld plaatsgevonden heeft. (zie video) Wat is uw reactie hierop de heer Rutte?

STEUN

ANNSTRIKJE

Share This