Leestijd: 7 minuten

Als we geen maatregelen hadden getroffen dan was het allemaal nog veel erger geweest. Of dat het nu niet mis gaat komt door de maatregelen. Voorgaande zinnen hoor ik bijna dagelijks voorbij komen. Van Rutte, De Jonge, van Dissel, maar ook van mensen waarmee ik in discussie ga. Bij de NPO en aan de verschillende praattafels word je ook doodgegooid met deze dooddoener. Speciaal voor de “maar het komt door de maatregelen” mensen ben ik er dieper in gedoken. Want is dat wel zo? Doen wij het zo goed door de maatregelen als een lockdown, mondkapjesplicht, school- en winkelsluitingen?

 

Het is normaal om thuis te blijven als je je ziek voelt, daarom heb ik deze “maatregel” niet meegenomen in mijn artikel. Ieder weldenkend mens weet dat het niet handig is om bij je oma langs te gaan als je griep hebt of heel erg verkouden bent.

Stelling 1: de IFR (infection fatality rate) is zo laag door de maatregelen

IFR, oftewel Infection Fatality Rate, is de kans dat je overlijdt op het moment dat je besmet raakt. Uit de meest recente studie van o.a. epidemioloog John Ioannidis is gebleken dat de IFR wereldwijd gemiddeld 0,15% is. Dus op het moment dat je geïnfecteerd raakt heb je 0,15% kans om te komen overlijden. Onder de 70 jaar, als je verder een goede gezondheid hebt, is de kans op overlijden bij infectie slechts 0,05%. Een onwaarschijnlijk kleine kans dus dat dit virus je dodelijk treft.

Maar ligt deze lage IFR dan aan de maatregelen die er getroffen zijn? Het simpele antwoord is nee. De IFR is alleen van belang op het moment dat er al een besmetting heeft plaats gevonden. Zo wordt deze ook berekend. Wel is de kwaliteit van de ziekenhuiszorg, dus het aantal beschikbare bedden en gekwalificeerd personeel, van belang. De overheid heeft er in een heel jaar tijd nog geen enkel ziekenhuisbed bij geregeld, ook zijn er geen (versnelde) opleidingen tot IC-verpleegkundige van start gegaan. Je zou dus kunnen stellen dat de Nederlandse overheid juist voor een hogere IFR zorgt. Ook de mate van vergrijzing in een land is belangrijk voor de IFR. Als de bevolking ouder is, gaat de IFR ook omhoog. In Nederland hebben we daarom een hogere IFR dan het wereldwijde gemiddelde.

Stelling 2: Door lockdowns hebben we een erger verloop van het virus voorkomen

Nog geen enkele keer in de moderne geschiedenis is een hele bevolking, gezond of ongezond, in lockdown geplaatst om een virus. Decennia, zo niet eeuwenlang, was het de gewoonte om jezelf te isoleren of thuis te blijven als je (erg) ziek was. Vergelijkingsmateriaal met lockdowns in het verleden is er dus niet. Hoewel je jezelf ook af kunt vragen of voor een virus met zo’n lage IFR wel vergaande maatregelen nodig zijn, heb ik even gekeken naar het onderzoek naar het effect van lockdowns.

Canadese onafhankelijke wetenschappers hebben het effect van lockdowns onderzocht. Hun conclusie is dat de negatieve effecten van lockdowns tien keer groter zijn dan de positieve effecten. De armoede, sterfte door honger of gemiste diagnoses en de gigantische economische effecten zijn veel ernstiger dan covid-19 ooit kan zijn.

Wetenschappers van Stanford University hebben daarnaast het effect van lockdowns onderzocht. Ze hebben vele landen met elkaar vergeleken, van geen lockdown, tot matige lockdown, tot volledige lockdown. Hun conclusie was dat er geen significante verschillen zichtbaar waren in het verloop van de virusverspreiding en ernst, bij de verschillende landen die ze hadden onderzocht.

Compleet open staten

Florida en South-Dakota zijn al maanden open, zonder lockdown. Maatregelen kunnen ondernemers en inwoners daar compleet op vrijwillige basis treffen. Drie weken geleden zijn er nog eens 14 Staten geheel open gegaan, zonder restricties. Het dragen van een mondkapje is bijvoorbeeld geheel vrijwillig en bars, cafés, restaurants en evenementenlocaties zijn compleet open. In geen enkele Staat is tot nu een grote uitbraak geweest van het virus. In vele staten gaat het aantal positieve testen en ziekenhuisopnames juist naar beneden. Hieronder een aantal voorbeelden.

Dagelijkse verandering South Dakota

South-Dakota

Dagelijkse verandering Florida

Florida.

Dagelijkse verandering Alabama

Alabama

Dagelijkse verandering Texas

Texas

Stelling 3: De meeste wetenschappers zijn het erover eens dat lockdowns/de maatregelen werken

Ook deze stelling is simpelweg onjuist. Natuurlijk zien wij de “experts” van het RIVM en/of het OMT vaak aan de talkshowtafels zitten, maar er zijn talloze andere wetenschappers die een totaal andere zienswijze hebben op de aanpak van het virus. Zo is er de grote groep die “The Great Barrington Declaration” onderschrijft. Deze verklaring is opgesteld door drie vooraanstaande wetenschappers in de epidemiologie, dr. Sunetra Gupta, Dr. Martin Kulldorff en dr. Jay Battacharrya. Zij stellen dat het belangrijk is om gezonde mensen in de samenleving natuurlijke immuniteit te laten opbouwen en willen dat het normale leven voor hen weer doorgang vindt. Zij maken zich grote zorgen over de lichamelijke en geestelijke gevolgen van het covid-19 beleid wereldwijd.
Deze verklaring is ondertekend door ruim 13.000 wetenschappers en 41.000 medici. 

Stelling 4: In Brazilië gaat het nu zo slecht omdat er geen maatregelen zijn getroffen

Brazilië is een groot land, met in totaal zo’n 211 miljoen inwoners. De laatste weken komt Brazilië veel in het nieuws als het gaat om de vele nieuwe positieve testen en sterfgevallen met covid.  Om het in perspectief te plaatsen: op dit moment zijn er 333.000 overlijdens gemeld met een positieve test of vermoeden van covid-19. Het gaat dus om 0.16% van de totale bevolking. Dit is dus geen mega grote ramp te noemen.
De Braziliaanse president Bolsonaro heeft geen lockdown of andere maatregelen ingesteld, al zeker sinds juni 2020 is er geen maatregel van kracht. Mocht je zelf maatregelen willen treffen kan dit natuurlijk altijd. Als het treffen van maatregelen het virus af zou remmen of stoppen, waarom heeft er zich dan nog geen ramp voltrokken vanaf juni 2020?
In Brazilië begint het regenseizoen eind februari en eindigt het eind juni. In deze periode is ook normaliter het griepseizoen. Nederlandse onderzoekers gaven recent nog aan dat covid-19 net zo seizoensgebonden is als de griep. In Brazilië gaat het aantal positieve testen en overlijdens dan ook omhoog bij de start van het griepseizoen. Maatregelen hebben hier niets mee van doen. Wel laat de gezondheidszorg en de bereikbaarheid naar zorg erg te wensen over in Brazilië. 

Dagelijkse verandering Brazilie

Stelling 5: De effecten van de maatregelen zijn duidelijk zichtbaar als je naar de grafieken kijkt

Ook deze stelling is aantoonbaar onjuist. Ervan uitgaande dat Nederlandse wetenschappers gelijk hebben en dit virus net zo seizoensgebonden is als de griep, dan volgt het virus standaard een bepaalde seizoenscurve. Half maart 2020 werd er in Nederland een zogenoemde “intelligente lockdown” ingesteld. Op 15 maart ging de 1,5 meter maatregel in en sloten de scholen en horeca. Het R-getal (de reproductiefactor) werd toen nog berekend op het aantal ziekenhuisopnames. In onderstaande linker grafiek kun je zien dat het reproductiegetal al dalende was op het moment dat er maatregelen ingezet werden. Na het inzetten van deze “intelligente lockdown” is de daling niet harder doorgezet, maar bleef het op dezelfde manier dalen. 
Ook bij het openen van de scholen en de horeca begin juni 2020 (dit alles nog zonder mondkapjes), is er geen stijging in het aantal positieve testen of ziekenhuisopnames te zien. 

Reproductiegetal reeds dalende voor maatregelen

Reproductiegetal (R-waarde) was al dalende voor er maatregelen getroffen werden.

Geen stijging ziekenhuisopnames en positieve testen na einde intelligente lockdown

Na einde “intelligente lockdown” is er geen stijging in het aantal ziekenhuisopnames of positieve testen zichtbaar. 

 

PCR test p(l)andemie

Het (demissionair) kabinet baseert de maatregelen op de routekaart coronamaatregelen en op de adviezen van het RIVM/OMT. Adviezen die gebaseerd zijn op niet openbaar gemaakte modellen en voorspellingen. Op de routekaart hangt veel af van het aantal positieve testen en de gemelde ziekenhuisopnames. Tijdens de eerste golf werd er alleen getest als men bij een zieke patiënt wilde weten of het covid-19 betrof. Ook werd er tijdens de eerste golf uit gegaan van de gegevens van de GGD (Osiris). Hier werden alleen de patiënten met een positieve test én duidelijke symptomen in vermeld.

Hoe anders werd dat vanaf begin september 2020. Vanaf september startte er een intensieve PCR test campagne, iedereen met een snotneus kon zichzelf laten testen. Vanaf 11 september is het RIVM de gegevens van stichting NICE over gaan nemen. Zij registreren alle IC- en verpleegopnames met een positieve PCR test ongeacht symptomen. Ook registreren ze alleen vermoedelijke covid-19 patiënten, waarbij dus (nog) geen positieve testuitslag is. Dit is een duidelijk verschil met de registratienorm van de GGD met hun OSIRIS systeem. Waar de GGD gegevens in september en oktober maar een klein heuveltje aan ziekenhuisopnames lieten zien, werd er een tweede golf gecreëerd met de gegevens van Stichting NICE.

Ziekenhuisopnames GGD
ziekenhuisopnames NICE

Geen zichtbare effecten

In de epidemiologische weekstaten van het RIVM wordt nog steeds elke week netjes het aantal gemelde ziekenhuisopnames van de GGD weergegeven. Hierdoor kunnen de gegevens over de ziekenhuisopnames van Stichting NICE en die van de GGD samen in een grafiek weergegeven worden. De rode lijn betreft het aantal gemelde ziekenhuisopnames door Stichting NICE, de blauwe die van de GGD (Osiris). Het is duidelijk zichtbaar dat sinds de start van het intensief PCR testen de lijnen steeds erg van elkaar verschillen.
Als je de blauwe lijn (GGD) blijft volgen valt in eerste instantie op dat er niet zoveel aan de hand is geweest in de ziekenhuizen afgelopen winter, maar ook dat de maatregelen geen enkel effect laten zien op deze lijn.

Blauw-rode lijn ziekenhuisopnames

Zelf nadenken

Dat er niet bewezen kan worden dat de maatregelen enig effect hebben, dat mag nu duidelijk zijn. Naar mijn mening is een groot deel van de Tweede Kamer een informatie fuik in gezwommen, waar ze niet meer uit komen. De enige persoon die kritische vragen stelt over het beleid, Wybren van Haga, wordt stelselmatig geridiculiseerd.
In mijn ogen is het testbeleid ontwikkeld om meerdere golven te creëeren en hierdoor draagvlak en onderbouwing te krijgen voor vergaande maatregelen. Het testbeleid houdt deze maatregelen in stand. Nu kan ik helemaal uit de doeken doen waarom ik dat denk, en dit zal ik in de toekomst nog wel doen, maar ik wil toch een oproep doen aan de lezer. Waarom denk jij dat dit beleid gevoerd wordt? Om een virus te bestrijden? Of om een andere agenda door te voeren? Denk zelf na. Dat is nu meer nodig dan ooit.

STEUN

ANNSTRIKJE

Share This